Hardanger Harmonium

Restaurering/stemming/vedlikehald/innkjøp/sal/formidling av harmonium/trøorgel

Utdanna som maskiningeniør og i bedriftslære; har lært meg opp sjølv i faget med å gjere det, spørja kollegaer, osv. (finns ikkje utdanning).

Opphavleg frå Nederland, 1953-modell, amatørorganist på 1970-talet, flytta til Noreg i byrjinga av 2005; etter 25 år kontorarbeid var det nok og kunne handverkaren inni meg omsider stå opp. Har no utvikla meg frå altmoglegmann til denne spesialismen, og det kjennast berre godt! Litt ymse restaureringsarbeid av og til òg (sveitserpynt, vindaugo, møblar).

www.har-monium.no