Hege Wiken

Kurvmaker

Eg har svennebrev som kurvmaker etter læretid hjå Skovstuen Pil
Eg er stolt over å kunne vidareføra eit gamalt handverk, eg er nett begynt å forstå rekkevidden av det eg ikkje veit, og gler meg til å fortsette reisa med å lære fleire materialer og teknikker å kjenne.

Eg driv garden Alvastien Telste med mann og 3 barn i Fyksesund, Hardanger.
Eg er engasjert i å dykke dypere i handverket og dei lokale tradisjonene, og å kunne nytte ei ofte oversett ressurs samtidig som eg driv regenerativt jorbruk – ein naturlig del av heilheten på garden Alvastien Telste

post@alvastien.no

www.kurvmaker.noog www.alvastien.no