Robert Ström

Malermester

Jeg er utdannet malermester og dekorasjonsmaler fra Sverige, med over 20 års erfaring med tradisjonsmalinger og gamle malerteknikker. Jeg er ansatt hos Malertjenester AS i Trondheim, og har en stor interesse for faget. Hjemme i kjelleren har jeg et eget malermuseum.

Instagram @mastership_painter