Torild Finsrud Velure

Hattemaker, filtmaker, toving

Hattemaker, filtmaker, toving. Eige design og sjølvlaga hattar.

Eg er ikkje utdanna hattemaker, men har ulik utdanning innan husflid og handverk. Etter videregående har eg tre år på husflidsskule og tre høgskulestudier ved Vestnorsk Kulturakademi. Jobba over 30 år innafor husflid.

Er fødd og oppvaksen på småbruk på Bolstad i Voss kommune. Har frå 1983 vore busett i Fana med mann og born. Eg har drive med handverk i alle år. Frå ca 1985 starta eg med hattelaging og vore deltidshandverkar i over 30 år. Frå 2013 har dette vore fulltidsarbeid for meg. Eg deltek på mange messer gjennom året. Eg er medlem av Norske modister og hattedesignere.

Eg brukar facebooksida mi til firmaside og markedsføring.

Er medlem i Norske modister og hattedesignere (Norwegian Milliners and Hat Designers Association.)

Adresse: Titlestadvegen 85, 5243 Fana. Har verkstad i heimen.

Mobil 924 04 752

Epost: torildfv@gmail.com

Facebook