Forsidefoto: Herrene BullSveen

Organisasjonens formål er å fremme det tradisjonsbårne håndverket som kommer til utrykk gjennom utøvelse av dette. Hovedoppgaven er å skape ett åpent og inkluderende felleskap for utøvere og interesserte i tradisjonshåndverk. Vi skal være en pådriver for bevaring, formidling og utøvelse av alle former for tradisjonsbårene håndverk og enkeltteknikker i denne sammenhengen.